Apie mus

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno Viltis“ įkurta 1995 m., priklauso asociacijai sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Viltis“.

Tikslas – telkti sutrikusio intelekto žmones, bei jų šeimos narius, mažinti šių asmenų socialinę atskirtį, įgalinti juos realizuoti savo socialinius poreikius.

Uždaviniai:
1. Informuoti, tarpininkauti ir konsultuoti bendrijos narius.
2. Organizuoti bei vykdyti sutrikusio intelekto asmenų socialinę reabilitaciją.
3. Mažinti socialinę atskirtį, siekiant teigiamų visuomenės nuostatų formavimo į neįgalų asmenį.
4. Organizuoti sutrikusio intelekto asmenims ir jų šeimoms įvairius renginius, pažintines išvykas, laisvalaikį ir poilsį.
5. Užmegzti ir vystyti ryšius su kitomis organizacijomis.

Šiuo metu SIŽGB „Kauno viltis“ vienija 80 narių.

SIŽGB „Kauno viltis“ įsikūrusi P.Lukšio g. 58, Kaune. Bendrijos patalpose veikia dienos užimtumo centras, kur vykdomos tokios veiklos, kaip: neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas, saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas, darbinių įgūdžių ugdymas, individuali pagalba neįgaliajam ir šeimos nariams.