Naujienos

INICIATYVOS-KAUNUI-LOGO-2
„Iniciatyvos Kaunui“ – tai Kauno miesto savivaldybės inicijuota programa, kurios metu NVO ir bendruomenės prisideda prie kauniečių problemų sprendimų.
Nuo liepos mėn. vykdome projektą „Arčiau namų – pagalbos į namus senyvo amžiaus asmenims plėtojimas“, kurio tikslas – teikti kokybiškas ir prieinamas socialinės priežiūros paslaugas į namus senyvo amžiaus asmenims.
Nuo rugsėjo mėn. vykdome projektą „Atsineški savo spalvą“, kurio tikslas – įgalinti jaunimą per savanorystę atskleisti savo socialinį jautrumą ir paskatinti juos aktyviau ir drąsiau įsitraukti į dialogą su negalia turinčiu asmeniu.