Veikla

Bendrijos narių informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas
Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas.
Konsultavimas – analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma problemos sprendimo būdų.
Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos suteikimas sprendžiant asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

Sociokultūrinė veikla
Kasmetiniai bendrijos renginiai, vasaros poilsis, edukacinės kultūrinės išvykos.

Dienos užimtumo centras
Bendrija įgyvendina „2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektą. Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Dienos užimtumo centre teikiamos nuolatinio pobūdžio paslaugos: neįgaliųjų savarankiško gyvenimo, socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas; meninių bei kitų gebėjimų lavinimas. Dirbame pagal individualią programą, atsižvelgiant į kiekvieno asmens poreikius, gebėjimus ir galimybes.

Pagalbos į namus paslaugos
Bendrija vykdo projektą „Arčiau namų – pagalbos į namus senyvo amžiaus asmenims plėtojimas“, finansuojamą Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“. Pagalbos į namus paslaugas gauna senyvo amžiaus asmenys, prižiūrintys ir/ar globojantys proto negalią turintį šeimos narį ir vieniši senyvo amžiaus asmenys.

Darbo laikas:
Pirmadienis 9.00 – 17.00 val.
Antradienis 9.00 – 17.00 val.
Trečiadienis 9.00 – 17.00 val.
Ketvirtadienis 9.00 – 17.00 val.
Penktadienis 9.00 – 17.00 val.