Naujienos

INICIATYVOS-KAUNUI-LOGO-2
„Iniciatyvos Kaunui“ – tai Kauno miesto savivaldybės inicijuota programa, kurios metu NVO ir bendruomenės prisideda prie kauniečių problemų sprendimų.
Nuo liepos 15 d. SIŽGB „Kauno viltis“ vykdo projektą „Arčiau namų – pagalbos į namus senyvo amžiaus asmenims plėtojimas“ (pagal Socialinių paslaugų senyvo amžiaus ir senyvo amžiaus neįgaliems asmenims ir jų šeimoms prieinamumo didinimas ir plėtra), kurio partneriai yra Kauno „Arkos“ bendruomenė ir VšĮ „SocACTIVA“.
SIŽGB „Kauno viltis“ yra partneriai VšĮ „Vilties žiedas“ projekte „Dienos socialinių paslaugų vaikams su intelekto negalia organizavimas Kauno mieste“ (socialinių paslaugų plėtros sritis) ir Kauno „Arkos“ bendruomenės projekte „Kokią šviesą slepia negalia: vietos bendruomenės sutelktumo ir solidarumo didinimas“ (NVO ir miesto bendruomenės įgalinimo sritis).